1. Kỹ thuật cặp ẩn

Kỹ thuật cặp ẩn

Xin chào và chào mừng bạn đến với khóa học về kỹ thuật cặp ẩn này!

Kỹ thuật này rất đơn giản để hiểu, nhưng bạn sẽ phải cẩn thận để phát hiện các cặp ẩn.

Kỹ thuật cặp ẩn

Nếu có hai ô trong một ngôi nhà mà có hai ứng cử viên không xuất hiện ở bất kỳ đâu ngoài các ô đó trong cùng một ngôi nhà, thì những ứng cử viên đó phải được xếp vào cả hai ô.

Tất cả các ứng cử viên khác sau đó có thể bị loại khỏi hai ô đó.

Hãy xem kỹ cột C5.

Các ô R2-C5 và R7-C5 là các ô duy nhất có 2 và 5 là ứng cử viên.

Do đó, có thể an toàn để xóa các ứng cử viên khác trong các ô này.

Học
  • Tất cả các bài học
  • Blog
Các điều khoản và điều kiện
  • Sự riêng tư
  • Điều khoản dịch vụ
  • Hoàn lại tiền
  • Bánh quy
  • Giá bán

© 2023 Sudoku Academy. Đã đăng ký Bản quyền