1. Podstawowe słownictwo

Naucz się słownictwa używanego w Sudoku

Witam i zapraszam na kurs słownictwa Sudoku!

Dlaczego ważne jest, aby znać słownictwo i opanować kody, aby poprawić się w Sudoku?

Po pierwsze, w kolejnych lekcjach Sudoku, będziemy używać specyficznych terminów, aby wyjaśnić różne techniki i strategie, więc bardzo ważne jest, abyś mógł je zrozumieć. Wreszcie, jeśli jesteś pasjonatem grania i rozmawiania o Sudoku z przyjaciółmi, to ważne jest, abyś miał to samo słownictwo, aby płynnie się komunikować.

Komórki

Sudoku składa się z dużej siatki 81 komórek. Komórki te muszą być wypełnione liczbą od 1 do 9. Komórki są rozmieszczone w 9 rzędach, 9 kolumnach i 9 polach.

Dane

Kiedy rozpoczynasz grę w Sudoku, niektóre komórki zawierają już numery. Te liczby, które nie mogą być zmienione podczas gry, są nazywane podstawowymi.

Użycie legendy

Dla wygody użytkownika, w całym tutorialu będziemy używać legendy.

Rzędy

Siatka Sudoku ma 9 rzędów, które są ponumerowane od 1 do 9, zaczynając od góry. W poniższej siatce, podświetlony wiersz jest wierszem numer 3.

Kolumny

Siatka posiada również 9 kolumn, które są ponumerowane od 1 do 9, od lewej do prawej.

Kolumna 3 jest tutaj wybrana.

Pola

Sudoku ma 81 komórek, jak widać powyżej, ale ma również 9 dużych komórek, które są nazywane boksami.

Komórki są 3x3, oddzielone grubszymi rzędami na siatce.

Poniżej znajduje się przykład wybranej komórki.

Numeracja komórek

Aby ułatwić wymianę i komunikację, każda komórka ma swój unikalny identyfikator.

Identyfikator ten zawiera numer wiersza i numer kolumny.

Wybrana poniżej komórka to R5-C6, ponieważ znajduje się w wierszu R5 i kolumnie C6.

Domy i komórki kumpli

Kluczową częścią nauki Sudoku jest zrozumienie czym są domy.

Termin Dom jest używany w odniesieniu do wiersza, kolumny lub komórki.

Każdy rząd, kolumna i komórka są nazywane Dom.

Komórki buddy są komórkami, które należą do tego samego domu (ten sam rząd, ta sama kolumna, ta sama komórka).

Spójrzmy na R6-C4, aby zobaczyć, co jest tutaj wybrane. Wszystkie komórki niebieskie są częścią tego samego domu, co wybrana komórka.