1. Technika ostatniej cyfry

Technika ostatniej cyfry

Witam i zapraszam na kurs poświęcony technice ostatniej cyfry!

Technika ta jest najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem na rozpoczęcie łatwej gry. To pozwoli Ci zacząć bardzo szybko i prawie całkowicie rozwiązać siatkę.

W tym kursie, zobaczymy, jak zastosować tę technikę i będziemy stosować ją w praktyce poprzez kilka przykładów. Bardzo dobry kurs!

Technika "Full House"

Jeśli przyjrzymy się uważnie wybranemu polu w poniższej siatce, to zobaczymy, że w polu 7 jest tylko jedna pusta komórka, komórka R7-C3.

Zgodnie z podstawowymi zasadami, w domu nie może być duplikatów liczb, więc bardzo łatwo można wywnioskować, że brakującą liczbą jest liczba 2.

Ten scenariusz nazywany jest pełnym domem. Oznacza to, że wszystkie komórki są wypełnione wewnątrz domu z wyjątkiem jednej.

Możesz być pewien, która liczba powinna znajdować się w tej komórce, ponieważ dom zawsze zawiera wszystkie liczby od 1 do 9, po jednej.

Oto kolejny przykład pełnego domu, tym razem w wierszu numer 4.

Czy widzisz, która cyfra powinna być w R4C4?

To na pewno musi być 5, ponieważ jest to jedyna brakująca cyfra w tym rzędzie.

Pełen dom może być w rzędzie, kolumnie i polu.