1. Technika zablokowanego kandydata typ 1

Technika zablokowanego kandydata typ 1

Witam i zapraszam na kurs o zablokowanych kandydatach typu 1!

Technika zablokowanego kandydata jest techniką eliminacji, która pozwala logicznie określić, które liczby mogą być wyeliminowane.

Aby zilustrować tę technikę, przedstawimy dwa praktyczne przypadki z prawdziwych gier.

Zablokowani kandydaci typ 1 (Wskazywanie)

Przy pomocy notatek można zanotować dla każdej komórki wszystkie prawdopodobne liczby. Robienie notatek jest niezbędne, a nawet obowiązkowe, do ukończenia sudoku na poziomie średnim i wyższym. To właśnie dzięki tej technice można postępować poprzez logiczną eliminację i usuwać możliwości. Jeśli w kratce wszyscy kandydaci na określoną liczbę są przypisani do jednego wiersza lub kolumny, to liczba ta nie może pojawić się poza tą kratką, w tym samym wierszu lub kolumnie.

W poniższym przypadku zanotowaliśmy wszystkie komórki, w których prawdopodobna jest liczba 5 (uwagi zaznaczone na czerwono).

W komórce numer 8 widzimy, że są tylko dwie komórki, które mogą zawierać liczbę 5.

Z logicznego punktu widzenia nie jest więc możliwe, aby komórka R8-C2 zawierała liczbę 5.

Zatem tylko komórka R7-C2 pozostaje jako kandydat na liczbę 5.

Postępując przez eliminację w ten sposób, można usunąć zablokowanych kandydatów i znaleźć liczby bardzo prosto.

Inny przykład tej techniki

Tym razem użyjemy tej techniki na kolumnach, a nie na wierszach jak poprzednio. Tutaj chcemy użyć tej techniki na liczbie 8.

Cała kolumna C3 jest zablokowana i nie możemy już do niej dodać 8. Pozostaje nam więc tylko kolumna C1 i C2. W polu numer 4 widzimy, że jest tylko dwóch kandydatów na liczbę 8 i że ci kandydaci znajdują się na tej samej kolumnie.

W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim przykładzie, nie ma więc możliwości, aby w komórkach kolumny C1 należących do pola numer 7 pojawiła się liczba 8.