1. technika zablokowanego kandydata typ 2

Technika zablokowanego kandydata typ 2

Witam i zapraszam do tego kursu na temat drugiej techniki zablokowanych kandydatów!

Jak widzieliśmy w poprzedniej lekcji, technika zablokowanych kandydatów jest techniką eliminacji, która logicznie określa, które numery mogą być wyeliminowane.

Technika typu 2 opiera się na tej samej logice, co technika typu 1, ale tym razem koncentruje się bardziej precyzyjnie na komórkach, a nie na wierszach i kolumnach.

Typ 2 zablokowanych kandydatów (Twierdzenie)

Ta technika jest uzupełnieniem techniki zablokowanych kandydatów typu 1.

Spójrzmy na wiersz R3. Umieściliśmy notatki we wszystkich komórkach towarzyszących i szukamy kandydata w liczbie 3.

Ponieważ widzimy wyraźnie, że jedynymi możliwymi kandydatami na liczbę 3 są komórki R3-C1 oraz R3-C3, to niemożliwe jest, aby komórka R1-C3 zawierała 3. Możemy więc ze spokojem usunąć tego kandydata.

Drugi przykład

Oto kolejny przykład zablokowanych kandydatów typu 2.

Spójrzmy na kolumnę C1. Tym razem szukamy kandydatów o numerze 1.

Jak widać w kolumnie C1, jedyni dwaj kandydaci na liczbę 1 znajdują się w tej samej komórce. Dlatego w tym przypadku pozostałe komórki w polu 7 nie mogą zawierać cyfry 1.