1. Những điều cơ bản về Sudoku

Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Sudoku

Xin chào và chào mừng bạn đến với khóa học dành riêng cho việc học Sudoku này. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các quy tắc của Sudoku, cách vượt qua một lưới để chiến thắng trong Sudoku.

Một dòng chỉ được chứa một và cùng một số

Sudoku được trình bày dưới dạng lưới. Lưới này phải được điền bằng các số, đi từ 1 đến 9. Trong một hàng, không được có nhiều lần cùng một số. Tuân theo quy luật này, theo em, số còn thiếu là số nào?

Nếu bạn hiểu đúng quy tắc, thì bạn đoán rằng chữ số còn thiếu là số 5!

Một cột chỉ được chứa một và cùng một số

Trước đây chúng ta đã thấy rằng một dòng chỉ có thể chứa một dãy chữ số. Đối với các cột, nó chính xác theo cùng một quy tắc. Trong trường hợp này, chữ số còn thiếu là gì?

Bạn có thể nghĩ rằng Sudoku là một trò chơi rất dễ học, và đúng như vậy.

Một hình vuông chỉ được chứa một và cùng một số

Lưới sudoku có một đặc điểm rõ ràng là sự tồn tại của chín ô vuông chín ô vuông. Giống như các quy tắc trước đó, các ô vuông cũng phải cho phép cùng một chữ số chỉ một lần.

Bây giờ bạn có thể đoán số còn thiếu?

Nếu bạn đã khám phá ra 3, sau đó bạn đã nắm vững các quy tắc của Sudoku!

Đoán một số bằng cách sử dụng hàng, cột và hình vuông

Bây giờ là lúc để đưa những gì chúng ta đã học ở trên vào thực tế và áp dụng nó vào một ví dụ thực tế trong cuộc sống. Về mặt logic, có thể tìm chữ số còn thiếu bằng cách nhìn vào chữ số ô vuông, hàng và cột của ô. Bạn có thể tìm thấy nó không?

Nếu bạn đã tìm thấy số 9, thì bạn đã hiểu 100% các quy tắc của Sudoku và đủ kỹ năng để bắt đầu giải một câu đố Sudoku dễ dàng.

Học
  • Tất cả các bài học
  • Blog
Các điều khoản và điều kiện
  • Sự riêng tư
  • Điều khoản dịch vụ
  • Hoàn lại tiền
  • Bánh quy
  • Giá bán

© 2023 Sudoku Academy. Đã đăng ký Bản quyền