In lưới sudoku cứng của bạn miễn phí.

Tìm trên trang này hàng trăm câu đố sudoku khó in miễn phí, được làm mới mỗi ngày. Bạn chỉ cần nhấp vào nút in. Bằng cách nhấp vào nút trò chơi mới, bạn có thể tạo ra các câu đố mới mà không có bất kỳ giới hạn nào. Mỗi bản in có 4 câu đố sudoku khó với các sửa chữa của chúng trên trang thứ hai.

Học
  • Tất cả các bài học
  • Blog
Các điều khoản và điều kiện
  • Sự riêng tư
  • Điều khoản dịch vụ
  • Hoàn lại tiền
  • Bánh quy
  • Giá bán

© 2023 Sudoku Academy. Đã đăng ký Bản quyền